HACET TURİZM Sizlere Doğru İbadet Yolunda Hizmet Sunmaktadır.

HAC ve UMRE Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

”Haccı kabul edilen kişi annesinden doğmuş gibi günahlarından arındırılır.(H.Ş).”

Hac Ömürde bir keredir, fazla yapan nafile olarak yapmış olur.(H.Ş).

HACET TURİZM Kutsal yolculuğunuzun vazgeçilmez bir markasıdır.

HACET TURİZM İle Tam Hizmet Tam İbadet yolunda Sizleri Bekleriz.

UMRE NEDİR

 

Umre nedir?


Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer'an; ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa'y yapmaktır.

Umrenin tarifi ve hükmü:
Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve sa'y yaparak tahlik (saçı kazımak) ve taksir (saçı kısaltmak) dan ibarettir.

Umrenin farzları:
* İhram
* Tavaf
Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacibleri:
* Sa'y (Diğer mezheplerde rükündür)
* Saçı kazımak veya kısaltmaktır. (Hanefi ve Malikilere göre vacib, Şafii ve Hanbelilere göre rükündür)
Hanefi ve Maliki mezhebinde, ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise farz sayılmıştır.

Umrenin mikat mahalli:
Mekke-i Mükerreme’ye mikat mahallinin dışından gelenler için, haccın mikat mahalleridir. Hilde bulunanların mikat mahalli hilldir. Mekke'de bulunanlar, gerek Mekkeli gerekse yabancı olsun umre için mikat mahalli hilldir. Bunlar harem bölgesi dışına çıkarak (Ten'im, Hudeybiye, Cirane) ihrama girerler.