HACET TURİZM Sizlere Doğru İbadet Yolunda Hizmet Sunmaktadır.

HAC ve UMRE Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

”Haccı kabul edilen kişi annesinden doğmuş gibi günahlarından arındırılır.(H.Ş).”

Hac Ömürde bir keredir, fazla yapan nafile olarak yapmış olur.(H.Ş).

HACET TURİZM Kutsal yolculuğunuzun vazgeçilmez bir markasıdır.

HACET TURİZM İle Tam Hizmet Tam İbadet yolunda Sizleri Bekleriz.

UMRE

 

Manası: Hac ile umreyi de ALLAH için tam yapın. (Bakara Suresi ayet 196)

Manası: Umre (daha sonra yapılacak) umreye kadar ikisi arasında vaki olacak (küçük günah)lar içinde keffarettir. Mebrur olmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir. (Buhari c.2 s.198)

Manası: Yaşlının, çocuğun, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir. (Nesai c.2 s.3)

Manası: Hz. Ömer'den rivayet edilmiştir. Hz.Ömer (r.a), Resulullah Efendimiz’den umre için izin talebinde bulundu. Ona izin vererek: "Ey kardeşim, yapacağın duaların bir kısmına bizi de ortak et. Sen bizi (duada) unutma" dedi. (Sünen-i ibn-i Mace)

Manası: Hz. Aişe validemizden rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, Hz. Aişe validemiz umre yapacağında buyurdular ki: "Yorgunluğun ve harcadığın miktar kadar sana ücret vardır." (Et-Terğib ve’t-Terhib c.2)

Manası: "Ramazan-ı Şerifte bir umre, benimle yapılan bir hacca muadildir. (Müttefekun Aleyh)